§ I. Informacje:

1. Organizator
Organizatorem turnieju eliminacyjnego oraz turnieju finałowego League of Legends podczas Hoop Likes Festival w Gdańsku jest:
Modern Look spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy Aleja Zwycięstwa 241, 81-521 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000195075, NIP: 586-015-77-49; REGON:002861025

2. Uczestnicy –
W turnieju mogą brać udział osoby pełnoletnie, które spełniły wymogi, ogólnych zasad zapisów do eliminacji. W przypadku braku pełnoletności, ale maksymalnie od 14 roku życia, udział w turnieju oraz odbiór nagród jest możliwy tylko za pisemną zgodą rodziców, bądź opiekunów prawnych.

Uczestnicy w trakcie zgłaszania drużyny deklarują przynależność do jednej z nich. Zawodnik nie może zmienić zespołu do końca trwania turnieju. Zapisując drużynę do rozgrywek, kapitan wyznacza pięć osób (w tym siebie) do składu podstawowego, oraz opcjonalnie dwójkę graczy rezerwowych. Skład zespołu nie może ulec zmianie.

Zapisanie się do turnieju oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§ II. Zasady Ogóle:
1. Zapisy
Zapisy odbywają się na stronie: gamezone.likesfestival.com

I Tura eliminacyjna (Maksymalnie 64 zespoły:)
Data: 19.09

Start zapisów:
11.09.15

Koniec zapisów:
18.09.15

Check In:
19.09 – 16:30 – 16:45

II Tura eliminacyjna (Maksymalnie 64 zespoły:)
Data: 20.09

Start zapisów:
11.09.15

Koniec zapisów:
19.09.15

Check In:
20.09 – 16:30 – 16:45

Start pierwszej rundy:
17:15

III Tura eliminacyjna (Maksymalnie 64 zespoły:)
Data: 26.09

Start zapisów:
21.09.15

Koniec zapisów:
25.09.15

Check In:
26.09 – 16:30 – 16:45

Start pierwszej rundy:
17:15

IV Tura eliminacyjna (Maksymalnie 64 zespoły:)
Data: 27.09

Start zapisów:
21.09.15

Koniec zapisów:
25.09.15

Check In:
27.09 – 16:30 – 16:45

Start pierwszej rundy:
17:15

Rundy –
każda z tur eliminacyjnych, posiada maksymalnie 5 rund.

I Runda – 1/32: Start 17:15
II Runda – 1/16: Start 18:15
III Runda – 1/8: Start 19:15
IV Runda – 1/4: Start 20:15
V Runda – 1/2: Start 21:15

Wszystkie zapisane drużyny ,zobowiązane są stawić się na wyznaczonym kanale #irc: #likesfestival @ quakenet.org w dzień turniejowy o godzinie 16:30-16:45 w celu potwierdzenia udziału w turnieju. W przypadku braku potwierdzenia, ostatnia drużyna w kolejności zgłoszeń, zastępuje nieaktywną formacje.

Kapitan zespołu jest zobowiązany stworzyć konto i zarejestrować swoją drużynę podając następujące informacje dla każdego z zawodników drużyny:

Nazwa zespołu: / TAG:
Imię Nazwisko:
Nick w grze:
Wiek:
Oraz zrzut ekranu z klienta gry League of Legends z widocznym Nickiem w grze (przykład: )

1.1 Podanie nieprawdziwych danych będzie skutkowało dyskwalifikacją drużyny.

1.2 Rozegranie meczu w innym składzie niż zgłoszony może skutkować w zależności od sytuacji dyskwalifikacją/walkowerem lub unieważnieniem
wyników i rozegraniem meczu na nowo.

2. Schemat Turnieju
a) Turniej odbywa się w oparciu o grę “League of Legends”
b) Mecze będą rozgrywane na serwerze EU Nordic&East
c) Mapa: “Summoners Rift”
d) Obowiązującym trybem jest 5v5 Tournament Draft
e) System rozgrywek podczas turnieju eliminacyjnym (ONLINE): BO1 (do jednego zwycięstwa – przegrany odpada z turnieju)
f) System rozgrywek podczas turnieju zasadniczym (LAN): BO3 (do dwóch zwycięstw – przegrany odpada z turnieju)
g) Turniej eliminacyjny odbędzie się w dwóch turach. Każda tura jest jednodniowa oraz składa się z maksymalnie pięciu etapów.

3. Finaliści
Dwa najlepsze zespoły, każdej z tur eliminacyjnych zapewniają sobie udział w finałowym etapie turnieju podczas Hoop Likes Festival w Gdyni – łącznie 8 zespołów.

Finaliści zobowiązani są potwierdzić swoją obecność na imprezie finałowej do dnia: 04.10. W przypadku braku potwierdzenia, bądź rezygnacji z udziału w turnieju – drużyna zostaje zastąpiona następną w kolejności.

4. Rozgrywka

1.Mecz

a)szukanie przeciwnika
Każdy z kapitanów drużyn zobowiązany jest być zalogowanym i dostępnym na wyznaczonym kanale #irc – #likesfestival @ quakenet.org

b)nazewnictwo lobby
Każdy z kapitanów drużyn zobowiązany jest odpowiednio przygotować pokój z grą według schematu:

Nazwa: Hoop Likes TAG#1 – TAG#2

c)LoLReplay
Zastrzega się by przynajmniej jeden z uczestników meczu, miał zainstalowany program “LoLReplay”.
W przypadku kwestii spornych i braku powtórki meczu, administrator może nakazać ponowne rozegranie spotkania lub obustronną dyskwalifikacje drużyn.

2. Wybór stron
Prawo wyboru stron w pokoju gry ma drużyna, której zawodnik posiada najwyższą dywizję oraz ligę spośród wszystkich uczestników meczu. W przypadku dwóch takich samych lig oraz dywizji, o prawie wybrania strony decyduje ilość punków ligowych.

5. Zdarzenia Losowe

5.1 Placeholder
Zezwala się na użycie tzw zagrania „placeholder” pod warunkiem zgody kapitana drużyny przeciwnej. Placeholdery podawane są przez kapitanów na chacie w kliencie gry.

W momencie zastosowania Placeholdera, kapitan zobowiązany jest podać, przeciwnemu kapitanowi informacje na temat zamienionej postaci od razu po wyborze postaci.

5.2 Rozłączenie / Pauza
a) Każda z drużyn może użyć pauzy maksymalnie dwukrotnie, każdorazowo informując na czacie (/all) o zamiarze skorzystania z przerwy. Pauza nie może trwać dłużej niż pięć minut. Gra może być wznowiona jedynie przez drużynę, która ją uruchomiła. Odstępstwem o tej zasady jest przekroczenie limitu pięciu minut na pauzę. Po tym czasie każdy z zawodników ma pełne prawo do wznowienia gry.

b) W przypadku nadmiernego używania pauzy przez którąś ze stron – kapitan zobowiązany jest poinformować administratora o zaistniałej sytuacji. Dowodem mogą być zrzuty ekranu w formacie .JPG oraz powtórki meczowe.

c) Nadmierne używanie pauzy może skutkować dyskwalifikacją

d) Administrator turnieju decyduje o zasadności użycia pauzy. Stwierdza on również czy faktycznie nastąpiło jej nadużycie oraz decyduje o ewentualnych konsekwencjach.

5.3 Walkower
Walkower zostaje przyznany w przypadku, gdy jedna z drużyn nie stawi się w meczu maksymalnie 10minut od godziny rozpoczęcia kolejnej rundy. Po upływie wyznaczonego czasu o sytuacji należy powiadomić administratora.

6. Stream
a)Administracja oraz komentatorzy serwisu mają prawo do oglądania/streamowania meczu bez zgody obydwu stron.

b) Zawodnicy mają obowiązek nie rozpoczynać meczu bez administratora lub komentatora jeśli zostaną wcześniej poinformowani o transmisji ich spotkania. W opcjach gry należy wybrać opcję „Lobby Only” dla widzów.

c) Jeśli mecz będzie streamowany na kanale organizatora, gracze mają zakaz streamowania gry chyba, że otrzymają zgodę organizatora.

7. Wykluczenia z turnieju

Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w turnieju, jak również odmowy przyznania nagrody w przypadku, niespełnienia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

a)Wszyscy uczestnicy turnieju, zobowiązani są do przestrzegania ogólnie panujących zasad “netykiety.

b)Brak szacunku dla przeciwnika, obrażanie, wyśmiewanie się z graczy podczas przebywania w lobby jak i poza nim np. w wiadomościach prywatnych będzie karane dyskwalifikacją z turnieju

c)Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga administrator turnieju.

9. Nagrody

  1. Miejsce – 7 000zł
  2. Miejsce – 2 000zł
  3. miejsce – 1 000zł

 

Nagrody zostaną przekazane na wskazane przez zwycięzców konto bankowe, umniejszone o kwotę podatku w terminie do 30dni po zakończeniu turnieju.

10. Postanowienia Końcowe.

1. Zabronione działania
a) Korzystanie z dodatkowego oprogramowania wspomagającego grę.
b) Umyślne rozłączanie komputera.
c) Celowe oddawanie meczu przeciwnej drużynie.
d) Niesportowe zachowanie i wulgarny język.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieznacznej zmiany regulaminu podczas trwania turnieju.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu turnieju, jeżeli pojawiły się z przyczyn losowych (np. utrata połączenia internetowego) oraz na skutek okoliczności, których nie mógł przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.

4. Wszystkie kwestie sporne nie opisane w Regulaminie rozstrzyga Główny Administrator turnieju.

5. Zgłoszenie się do turnieju jest jednoznaczne ze zgodą na osobiste stawienie się na turnieju zasadniczym Hoop Likes Festival Frenzy (LAN), który odbędzie się w dniach 17-18 października w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO.
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk
GPS 54.386424, 18.636855